Topí i když nehoří! Kamna stavíme vždy na míru Vašemu domu!

Nízká spotřeba a další vlastnosti krbových kamen Biofire

Krbová kamna Biofire - ukázka

Krbová kamna jsou nepřehlédnutelnou součástí Vašeho domova, chaty či chalupy. Jsou praktickou dominantou s ekonomickým provozem, který je nenáročný na lidskou obsluhu. Tedy minimálně náročný.

Krása a majestátnost je vidět na první pohled. Další neméně důležité vlastnosti, které budete oceňovat během dlouhých roků provozu, již jsou poněkud více skryté a tak si je pojďme více přiblížit.

Nízká spotřeba dřeva

Nízké provozní náklady, to je sen každého provozovatele jakéhokoliv topidla. Krbová kamna Biofire mají nízkou spotřebu dřeva jako základní parametr. Uvědomujeme si, že zcela zásadní pro nízkou spotřebu je především efektivita předání vytvořené tepelné energie do prostoru.

Krbová kamna to velmi účinně řeší především pomocí:

Denní spotřeba dřeva je pouze cca 8-12 kg dřeva. Což je opravdu málo, když si zároveň uvědomíme, že si z toho vytopíte celý domov na jedno běžné zatopení.

Krbová kamna Biofire - ukázka

Přesná výše spotřeby použitého dřeva je samozřejmě vždy určena především okolnostmi a prostředím. Vždy záleží na typu a vlhkosti použitého dřeva, na umístění kamen v prostoru, rozmístění navazujících místností, atd.

Zásadní ovšem je skutečnost, že výše uvedený objem dřeva je použit naráz na jedno zatopení za den. Více zatopení většinou již nebývá v daný den s krbovými kamny Biofire potřeba.

Na toto jedno zatopení jsou naše krbová kamna schopna efektivně vydávat teplo po dobu 10 až 12 hodin. Jedná se sice o údaj závislý na okolnostech a prostředí, ale zároveň je to údaj ověřený mnoha uživateli.

Čím a proč je nízká spotřeba dřeva zaručena?

Dosahované vynikající parametry spotřeby dřeva je umožněny především díky schopnosti akumulace tepla do materiálu použitého v krbových kamnech (více o šamotu).

Kamna tohoto efektu dosahují díky relativně vysoké hmotnosti a důmyslnému systémů tahů (podrobněji v části věnované průběhu stavby krbových kamen), kterých je uvnitř kamen několi metrů.

Běžná váha kamen proto vychází okolo 1 tuny. To klade určité nároky na místo, kde jsou postavena. Toto místo musí zaručovat požadovanou dostatečnou nosnost a být pevné a stabilní.

Kamna jsou bezpečná (již ze své podstaty)

Krbová kamna Biofire jsou nízkoteplotní zdroj tepla. Povrchová teplota dosahuje v maximu teploty pouze okolo 60 °C.

Krbová kamna Biofire - ukázka

Relativně nízká povrchová teplota přináší mnoho výhod, např. v domácnosti s dětmi, kde rodiče vědí, že dětem nehrozí bezprostřední nebezpečí při doteku. Ano, dotek bude možná nepříjemný, ale neohrozí dítě vysokým žárem s trvalými následky.

Výkon krbových kamen na dřevo

Přiznáváme, že porovnávání výkonů např. s běžnými plechovými kamny či plechovými krbovými vložkami nemáme rádi, protože je v našem případě značně zavádějící. Výkon krbových kamen Biofire na dřevo bývá většinou střední, tedy v rozmezí okolo 3-7 kW.

Důvod je prostý. Oproti běžným topidlům dokáží kamna Biofire tento výkon vydávat rovnoměrně po dobu cca 12 hodin, takže celkový výkon na jedno zatopení je v rozmezí 36-84 kW. Účinnost krbových kamen je přes 80%.

Rozdílný je také způsob fungování obsluhy (absence špinění skla, četnost topenívynášení popelu) a především z pohledu lidského zdraví je zásadně rozdílný druh tepla, které tato typově různá topidla vydávají.

Především z těchto kvalitativních stránek každodenního života je jakékoliv srovnání s běžnými "plecháči" v podstatě nemožné a velmi spekulativní. Vyšší kvalita života je položka, která se špatně měří, ale skvěle žije.

Krbová kamna Biofire - ukázka

Efektivní fungování

Je důležité si uvědomit, že krbová kamna Biofire jsou vždy 100% uzpůsobena prostoru, ve kterém se nacházejí. Toho prostě u sériově vyráběných produktů docílit nelze.

Kamna na míru proto dokáží maximálně využít svůj potenciál. Pracují po celou dobu na maximální výkon a proto pracují velice efektivně. Takové efektivity provozu nemůžete nikdy dosáhnout s žádnými typizovanými kamny, která koupíte a postavíte někam do prostoru.

Další vlastnosti krbových kamen Biofire

Dvířka do kamen

Dvířka kamen mohou být - malá kovová či prosklená, střední prosklená či velká prosklená. Kromě designu a pohledového efektu mají dvířka též zásadní vliv na fungování kamen.

Větší dvířka umožňují podstatně rychlejší nástup tepla. Zároveň, zcela logicky, zkracují dobu, po kterou jsou krbová kamna schopna vydávat naakumulovanou tepelnou energii do prostoru.

Pohled do ohně je však skrze prosklená dvířka jedinečným prožitkem, obzvláště díky patentované technologii zajišťující, že sklo je stále čisté.

Proč není potřeba vynášet popel?

Teplota hoření v našich kachlových kamnech je v rozmezí 800-1000 °C. Ohniště je sice bezroštové, ale díky vysoké učinnosti kamen a minimální potřebě dřeva zůstává v kamnech ve výsledku pouze minimum polela a tak stačí z kamen vynést popel většinou jen 1x až 2x za topnou sezónu.

Krbová kamna Biofire - ukázka Krbová kamna Biofire - ukázka Krbová kamna Biofire - ukázka Krbová kamna Biofire - ukázka

Prohlédnout fotogalerii krbových kamen Biofire