Topí i když nehoří! Kamna stavíme vždy na míru Vašemu domu!

Finanční a časové úspory s kamny/krby Biofire

Kachlová kamna Biofire č. 2

Jakákoliv forma úspor je velkým tématem současnosti. Biofire nabízí celkový technologický, desítkami let ověřený, koncept, který je trvale přináší.

Všechny jednotlivé prvky kamen či krbů jsou zrealizovány tak, aby bylo sestaveno topidlo na míru, které přináší svým majitelům vyšší kvalitu života.

Užívat si kvalitnějšího života s vědomím, že přitom kromě životního prostředí šetříte i své finance je úžasný pocit. Jsme rádi, že Vám ho můžeme dopřát, resp. že Vám pomůžeme zajistit, abyste si jej mohli dopřávat každý den.

Vyšší kvalita života není v případě produktů Biofire pouhým marketingovým sloganem, je to ztělesnění jejich produktů.

Kde a jak vznikají úspory každý den

  • spotřeba dřeva je vždy nízká (většinou je to mezi 8-15 kg na den)
  • není potřeba neustále opakovaně po celý den přikládat
  • popel nemusíte vůbec vynášet
  • díky patentované technologii nepotřebujete čistit sklo
  • téměř nevzniká nepořádek z běžného provozu k uklízení

Každodenní realita jako z příjemného snu

Ano, je to skutečně přesně tak. Minimální potřeba se o kamna/krb jakkoliv starat a přitom získávat teplo po dlouho dobu z minima fyzických zdrojů. Je to prostě jako živý sen. Jednoduše úžasné.

Používat kachlová kamna, krbová kamna či krb Biofire můžete jako hlavní zdroj tepla pro Váš rodinný dům, chalupu, atd. Někdo je využívá pouze jako další, řekněme doplňkový či alternativní, tepelný zdroj. V obou případech při jejich provozování každý den významně spoříte svůj čas a své finance.

Kachlová kamna Biofire č. 2

To, jak kamna nebo krb využíváte, samozřejmě vychází především z dispozic prostoru, kde jsou umístěna. Prostor také v zásadě určuje možnosti vytápění domu/chalupy/chaty jako celku. Podle toho je pak topidlo používáno jako hlavní či vedlejší zdroj příjemného tepla v domácnosti či kanceláři.

Tím, jak často kamna či krb využíváte je pak ovlivněna i výše úspor, které Vám produkt Biofire přinese.

Veškeré úspory vychází z jedinečné technologie kamen, která zajišťuje nízkou spotřebu dřeva a minimální požadavky na obsluhu.

Malé filozofické zamyšlení na téma maximalizace úspor při topení

Nízká spotřeba dřeva garantuje trvale nízké provozní výdaje

Krbová kamna Biofire č. 8

Jistě a právem se ptáte, čím to je způsobeno, že je získáno teplo na celý zimní den z pouhých pár kilogramů dřeva?

Existuji pro to dva důvody, které ve vzájemné kombinaci výrazně zesilují svoje účinky.

Takže už nyní můžeme s jistotou říci, že výsledná účinnost Vašich kamen či krbu bude přes 80%.

Důvod 1: vysoká schopnost akumulace tepla do použitého materiálu

Materiál, který je na stavbu plně keramických kachlových kamen, krbových kamen či krbů Biofire použit, je žáruvzdorný materiál - šamot. Nebudeme se o něm zde více rozepisovat (pro více informací použijte odkaz), ale mezi jeho základní vlastnosti patří díky jeho poměrně velké hmotnosti též i vysoká schopnost akumulace tepla.

Kachlová kamna Biofire č. 2

Schopnost materiálu absorbovat do sebe teplo (tepelnou energii) uvolněné při spalování dřeva je pro nás, a nakonec i pro Vás,zcela zásadní.

Dalo by se říci, že zde platí lidové pořekadlo "Co je doma to se počítá.". Teplo je v podstatě zmaterializováno, tj. je převedeno ze vzduchu do materiálu kamen/krbu. Proto již nemůže utéci neefektivně pryč komínem jak se tomu děje u běžných topidel.

Na první pohled je zřejmé, že subtilní plechová kamínka jen těžko mohou pojmout tolik tepla jako bytelná stavba kachlových či krbových kamen.

Důvod 2: maximalizace využití odpadního tepla

Je jasné, že teplo, které je na jednom místě ve velkém množství v relativně krátkém čase vytvořeno, není možné na tom samém místě v té krátké chvíli všechno hned vstřebat do materiálu kamen či krbu.

Běžně toto teplo tedy odcházející ven komínem bez jeho praktického využití. Účinnost topidel pak zcela zbytečně nedosahuje požadovaných vysokých hodnot.

Krb Biofire č. 14

Proto je v každém produktu Biofire s pomocí nejmodernější výpočetní techniky vytvořeno úmyslně několik metrů tzv. tahů, kterými je teplý vzduch z topeniště odváděn postupně celými kamny až do komína. Výpočetní technika pomáhá tyto trasy optimalizovat v souladu s Vašimi požadavky na výkon i design/estetiku.

Během této relativně dlouhé cesty může být do žáruvzdorného materiálu kamen/krbu absorbováno o mnoho více tepla než by bylo bez systému tahů možné.

Teplota vzduchu v komíně umístěného za produkty Biofire je neporovnatelně nižší a komíny se v podstatě vůbec nezanáší. To nám potvrzují naši zákazníci skrze vyjádření svých kominíků při pravidelných revizích komínů.

Materiál + systém tahů = trvale nízká spotřeba

Z výše uvedeného je na první pohled zřejmé, jak vzniká kouzlo trvalé nízké spotřeby dřeva v kachlových/krbových kamnech či krbech Biofire.

Jednoduché, prosté a efektivní řešení jehož základem je použití vhodného materiálu a jeho optimální konstrukce. Co více k tomu dodat? Možná ještě to, že je to desítkami let ověřený funkční koncept.

Vaše (pravidelná) přímá finanční úspora

Peníze - imageový obrázek

Šetřit je možné vždy na dvou místech. Při pořízení a při provozu. Ze kterého typu úspory se budete moci opravdu radovat?

Když uvážíte, že topidlo (kachlová kamna, krbová kamna či krb) si pořizujete na několik desítek let, tak je hned na první pohled vidět, že snažit se ušetřit pár tisíc korun na pořizovací ceně je možná na první pohled lákavé, ale asi to nebude tak podstatné.

Co myslíte, jak se budete tvářit za 20, 30 či 40 let na myšlenku ušetřených pár tisíc korun při pořízení topidla, když budete každoročně muset řešit náklady na provoz? Odpověď je na Vás.

Biofire v tom má jasno. Správným řešením je vydat se cestou využívání energetického zdroje, který je místní, lehce dostupný a levný. Je to cesta minimální provozních výdajů, která vede skrze nízkou spotřebu dřeva.

Ze zkušeností víme, že ušetřit je možné denně 5-10 kg dřeva. Vše vždy závisí na okolnostech, tj. prostředí a požadavcích. Nicméně, ikdyž budete mít námi uváděnou spotřebu 15 kg/den a ušetříte pouze těch 5 kg/den, tak je na první pohled zřejmě, že spotřeba je nižší o 25%. A my víme, že to také může být i lepší.

Další přínosy vycházející z podstaty produktů Biofire

Přímé finanční úspory jsme probrali výše. Nicméně produkty Biofire Vám přináší i další funkční požitky, které jsou možná složitěji finančně vyjádřitelné, ale skvěle se každodenně žijí.

Minimální požadavky na obsluhu = úspory Vašeho času každý den

Volbou správného typu materiálu a optimalizací konstrukce však důmyslnost produktů Biofire nekončí. Desítky let zkušeností a trvalého vývoje umožnili dosáhnout i optimálního způsobu spalování, aby byla minimalizována potřeba lidské práce, tedy požadavků na obsluhu.

Kachlová kamna Biofire č. 2

Inženýři firmy Biofire se proto zaměřili na tyto oblasti, kde bylo možné snížit časovou náročnost obsluhy:

  • příprava dřeva
  • každodenní topení
  • údržba kamen/krbu
  • úklid vniklého nepořádku

Úspory času při přípravě dřeva

Zde se není potřeba více rozepisovat. Pokud ušetříte 25% a více procent dřeva (viz. výše), tak zároveň stejně výrazně zkrátíte i čas vynaložený na pořízení a manipulování se dřevem.

Šamotová tvárnice

Úspory času při každodenním topení

Zde došlo přímo ke zrušení některých požadavků na obsluhu. Způsob fungování kamen je totiž výrazně odlišný od běžných topidel.

U produktů Biofire zcela odpadá potřeba neustálého přikládání. Kamna či krb se totiž plní dřevem naráz. Vám tak stačí zatopit pouze 1x za den. Tento jednoduchý způsob obsluhy umožňuje velké topeniště a již dříve zmiňovaný použitý materiálsystém tahů.

Při jednorázovém způsobu plnění kamen/krbu ušetříte čas. Daleko podstatnější je však fakt, že se ten den už o kamna starat nemusíte. Můžete se věnovat mnohem důležitější věcem a nebudete při nich neustálé vyrušování potřebou neustálého přitápění. Kromě času tak získáte i klid.

Úspory času při údržbě kamen/krbu

Využívání žáruvzdorného šamotu, coby základního materiálu kamen, v kombinaci jednorázovým způsobem spalování většího množství dřeva naráz umožní kamnům/krbu, aby se při spalování docílilo vysokých teplot. Vysoké teploty, kromě urychlení akumulačního efektu, zajistí i téměř 100% spálení paliva. Dřevo po sobě nechá jen minimum popela.

Kachlová kamna Biofire č. 6

Výsledkem, který Vám opět přinese, v ročním součtu, zajímavou úsporu času je skutečnost, že téměř není potřeba vynášet popel. Většinou popel stačí vynést 1x až 2x za celou topnou sezónu. Když si uvědomíte, že produkty Biofire jsou bezroštové, tak je na první pohled zřejmé, že popelu musí být opravdu jen velmi málo, protože jinak byste ho museli vynášet v podstatě před každým zatopením.

To však co se týče údržby není vše. Spusta času se také věnuje u běžných topidel čištění skla v prosklených dvířkách do kamen či krbu, které mají při spalování dřeva tendenci se špinit.

Prosklená dvířka jsou vysoce estetickou až romantickou záležitostí a umožňují nám sledovat hořící oheň, který v každém člověku vždy vyvolává příjemné pocity. Jako každý rub, existuje i zde líc právě v potřeba udržovat prosklená dvířka, resp. sklo v čistém stavu.

Kachlová kamna Biofire č. 6

S kachlovými kamny, krbovými kamny či krby Biofire však na tento rub můžete téměř zapomenout. Díky patentované technologii oplachu prosklené části studeným vzduchem se sklo téměř nešpiní. Nechceme říkat, že se vůbec nikdy nezašpiní, protože to se stát může (tomu zatím zcela zabránit neumíme), ale zašpinění běžným provozem je opravdu téměř nulové. Kdo někdy čistil sklo u kamen/krbu jistě již teď ví, kolik času a také financí za specializované čistící prostředky je možné ušetřit. O vlastní fyzické námaze ani nemluvě.

Je skvělé, že když Vám odpadnout tyto relativně pravidelné činnosti, tak je život mnohem příjemnější. Ani si to neuvědomíte, že jste o tyto "povinnosti" přišly. Takto zvýšená kvalita života se složitěji finančně ohodnocuje, ale nádherně se žije.

Úspory času při úklidu vzniklého nepořádku

Díte uklízí - imageový obrázek

Třešničkou na dortu Vašich časových úspor je nižší potřeba úklidu.

Dřevo, jakožto přírodní materiál, prostě občas při zatápění nějaký ten nepořádek na zemi i při sebevětší snaze udělá. Stejně tak se to někdy stane při manipulaci s popelem.

Též i zde díky jednorázovému způsobu topení a minimální nutnosti vynášení popela je minimalizována i potřeba následného úklidu.

A úklid, to je pro většinu z nás činnost, které se opravdu rádi vyhneme, když to není nezbytně nutné. Takže s produkty Biofire si tento požitek z nepotřeby uklízení budete moci poměrně často vychutnat.

Obrázky produktů Biofire

Obrázky byly náhodně vybrány z fotogalerie produktů Biofire.

Kachlová kamna Biofire - ukázkaKrb Biofire - ukázkaKrb Biofire - ukázkaKrb Biofire - ukázkaKrb Biofire - ukázkaKrb Biofire - ukázka