Topí i když nehoří! Kamna stavíme vždy na míru Vašemu domu!

Úspory a životní prostředí

Jsou to leckdy protichůdné věci - úspory a šetrnost k životnímu prostředí. Jsme opravdu hrdí na to, že v produktech Biofire bylo možné spojit obojí do společného směru. U nás totiž platí, že při maximalizaci provozních úspor šetříte životní prostředí.

Úspory finanční i časové

Možností každodenních úspor, které s investicí do kachlových/krbových kamen nebo krbu Biofire získáte, je hned několik.

Úspora finanční

finanční úspora - imageový obrázek

Finanční úspory jsou vždy nejvíce sledovány a porovnávány. Je to logické, protože se to dobře počítá a tedy i různě kalkuluje a vyhodnocuje.

Rovnice je pro výpočet je jednoduchá, jasná a prostá. Spotřeba dřeva v kachlových/krbových kamnech či krbech Biofire je v rozmezí 8 až 15 kg dřeva na jeden den.

Vždy samozřejmě záleží na okolnostech, potřebách a požadavcích klienta. Každopádně skutečně je možné takto nízké spotřeby dosahovat každý den a běžně tak realizovat úsporu 5 až 10 kg dřeva za den.

Úspora jde i finančně vyjádřit a přesně tak stanovit celkovou roční úsporu, tudíž i návratnost celé investice se takto dá krásně vypočítat.

Úspora času

Časové úspory se již počítají o poznání hůře, byť je stále možné údaje kvantifikovat, přepočítat a stanovit jednoznačný výsledek.

Hlavní časová úspora vychází z nízké spotřeby dřeva.

Pokud je nízká spotřeba dřeva, pak je ušetřen čas na tvorbu zásob a na veškerou manipulaci s ním. K tomu je nutné připočítat každodenní úspory díky systému přikládání 1x až maximálně 2x denně. Denně ušetřený čas oproti běžným kamnům, do kterých je potřeba každou hodinu až dvě něco přiložit, je mnohem víc než pár minut.

časová úspora - imageový obrázek

A protože dřevo je organický materiál, tak je do časových úspor pořetba započítat také čas ušetřený na úklidu nepořádku, který právě při průběžném topení běžně vzniká.

Na první pohled to možná není zřejmě, ale v ročním součtu se zde bavíme o desítkách ušetřených hodin na věci, které jsou mnohem zajímavější a pro Vás jistě i důležitější než je přikládat a uklízet nepořádek.


Malé filozofické zamyšlení na téma maximalizace úspor při topení

Vaše pohodlí a Váš každodenní klid

Pohodlí a klid jsou těžko kvantifikovatelné devízy, které když ovšem máte, tak si je neskutečně užíváte. A když je ztratíte, tak si to velmi citelně uvědomujete a zpětně je i obrovsky doceňujete.

Je úžasné vědět, že se prostě o kamna či krb Biofire v podstatě téměř nemusíte starat, tj. že od nich máte skoro po celý den klid.

Skutečnost, že nemusíte přerušovat to co zrovna aktuálně děláte kvůli neustálému přikládání do vyhasínajícího ohně, to je s produkty Biofire denní realita. Bude to také Vaše každodenní realita, která se dobře žije, ale poněkud hůře se započítává např. do doby návratnosti investice.

Životní prostředí

Použité materiály a výroba

časová úspora - imageový obrázek

Keramická kachlová/krbová kamna, co to vlastně je?

Je to především spousta přírodního materiálu. Nejen produkt jako celek, ale i celá jeho výroba je provázena přirozenými procesy a zpracováním především přírodních materiálů.

Už to samo o sobě je skvělé. Nejedná se totiž o žádnou chemickou výrobu.

Když je kromě výroby k přírodě šetrný i provoz, tak je to jako celek v podstatě, z pohledu životního prostředí a jeho zatížení, dokonalé. Jsme tomu opravu rádi, že můžeme nabídnout takto výjimečný produkt.

Ekologie běžného denního provozu

V čem je provoz tak ekologický? Především v tom, že v kamnech a krbech je spalováno dřevo, které je přirozeným obnovitelným zdrojem energie. Navíc je jeho spotřeba v kachlových/krbových kamnech či krbech Biofire opravdu velmi nízká.

Je hříchem dovážet drahou energii z neobnovitelných zdrojů a přitom mít doma za domem k dispozici přirozený a léty ověřený zdroj energie.

V našich lesích stále zůstává nevyužité dřevo, které ohrožuje zdraví lesa. Využívejte odpad, který je nutnou součástí běžné péče o les ve svůj prospěch. Prospějete nejen sobě, ale i lesu.

K tomu je nutné si uvědomit, že pokud budete v kamnech pálit kusové dřevo z lesa, tak si zajišťuje velmi levný zdroj paliva. Nezanedbatelný je též přímý přínos pro Vaše zdraví (existuje i další zdravotní přínos), ale to už je nesouvisí s ekologií provozu kamen či krbu.

Nízké dopravní náklady

Nezanedbatelné je též při ohledu k životnímu prostředí zohlednění dopravních nákladů/dopravní zátěže. Jsme přesvědčeni, že náklady na doprava dřeva z blízkého okolí je vhodnější než složitá doprava energii z druhého konce světa.

Přehled zajímavých témat ve spojení s produkty Biofire