Topí i když nehoří! Kamna stavíme vždy na míru Vašemu domu!

Nízká spotřeba a další vlastnosti kachlových kamen Biofire

Kachlová kamna Biofire - ukázka

Kachlová kamna mají mnoho vlastností, které za ta století jejich používání, lidstvo poznalo.

Některé jsou zřejmé hned, např. že jsou krásná, že jsou dominantou domova.

Další vlastnosti již na první pohled neodhalíte, ale při používání je velmi oceníte, např. že jsou bezpečná, jsou vysoce efektivní na provoz nebo že produkují stejně zdravý typ tepla jako slunce.

Pojďme si jednotlivé vlastnosti postupně podrobněji probrat.

Bezpečná ze své podstaty

Kachlová kamna Biofire jsou nízkoteplotní zdroj tepla. Povrchová teplota dosahuje v maximu teploty okolo 60 °C.

Kachlová kamna Biofire - ukázka

A to je skvělá zpráva např. pro maminky s malými dětmi, které tím pádem ví, že případný dotek bude pro dítě nepříjemný, ale není vyloženě ohrožující jeho zdraví. Stejně tak i věci, které se dostanou do jejich blízkosti nejsou ohrožovány vysokým žárem.

Nízká spotřeba dřeva

Nízké provozní náklady jsou jedním ze základních požadavků. Zásadní pro nízkou spotřebu je především efektivita předání vytvořené tepelné energie do prostoru.

Díky:

dokáží kamna Biofire splnit tento základní požadavek každého uživatele.

Pro jedno běžné zatopení bývá proto denní spotřeba pouze zhruba 8 až 15 kg dřeva. Což je docela málo, když si uvědomíme, co všechno lze při tomto objemu vytopit. Nejčastěji to bývá celý rodinný dům.

Kachlová kamna Biofire - ukázka

Spotřeba dřeva je samozřejmě vždy určena především okolnostmi (typ a vlkost dřeva) a prostředím (umístění kamen v prostoru, rozmístění navazujících místností, atd.).

Je dobré si uvědomit, že výše uvedený objem dřeva je použit na jedno zatopení za den, protože více jich za den většinou v kamnech Biofire není potřeba.

Na toto jedno zatopení jsou naše kachlová kamna schopna efektivně vydávat teplo po dobu 10 až 12 hodin. Jedná se o údaj závislý na okolnostech a prostředí, a tak je možné, že zrovna u Vás bude teplo do prostoru z kamen vyzařováno i mnohem déle.

Jak se dosahuje nízké spotřeby dřeva?

Skvělých parametrů spotřeby dřeva, tj. nízké spotřeby, je dosahováno především díky obrovské schopnosti akumulace tepla do materiálu použitých v kachlových kamnech (více o použitém materiálu).

Kamna tohoto efektu dosahují díky vysoké hmotnosti a důmyslnému systémů tahů (více v průběhu stavby kachlových kamen), kterých je uvnitř kamen okolo 4 až 6 metrů. Běžná váha kamen proto vychází okolo 1500 kg. To klade určité nároky na podklad, který musí být pevný a mít dostatečnou nosnost.

Výkon kachlových kamen na dřevo

Samotný výkon kachlových kamen Biofire na dřevo bývá většinou střední, tedy v rozmezí okolo 3-7 kW. Nicméně srovnání výkonosti s běžným plechovými kamny či krbovými vložkami je zde trochu zavádějící.

Zásadním rozdílem oproti běžným topidlům je skutečnost, že kamna jsou schopna tento výkon vydávat rovnoměrně po dobu cca 12 hodin, takže celkový výkon na jedno zatopení je v rozmezí 36-84 kW. Účinnost kachlových kamen je přes 80%.

Rozdílný je také způsob fungování obsluhy (absence špinění skla, četnost topenívynášení popelu) a především z pohledu lidského zdraví zásadně rozdílný druh tepla, které tato typově různá topidla vydávají.

Především z těchto kvalitativních úhlů pohledu je jakékoliv srovnání s běžnými "plecháči" v podstatě nemožné a velmi zavádějící. Vyšší kvalita života je položka, která se špatně měří, ale skvěle žije.

Kachlová kamna Biofire - ukázka

Efektivní fungování

Je důležité si uvědomit, že kamna Biofire jsou vždy 100% uzpůsobena prostoru, ve kterém se nacházejí. Dokáží proto maximálně využít svůj potenciál, pracují po celou dobu na maximální výkon a proto pracují velice efektivně. Takové efektivity provozu nemůžete dosáhnout s žádnými typizovanými kamny, která koupíte a postavíte někam do prostoru.

Další vlastnosti kachlových kamen Biofire

Dvířka do kamen

Dvířka kachlových kamen mohou být jak malá kovová či prosklená, tak i střední prosklená či velká prosklená. Velikost dvířek pak ovlivňuje vlastnosti fungování kamen.

Větší dvířka umožňují rychlejší nástup tepla. Zároveň ale zkracují dobu, po kterou jsou kachlová kamna schopna vydávat naakumulovanou tepelnou energii do prostoru.

Pohled do ohně je však skrze prosklená dvířka jedinečným prožitkem, obzvláště díky patentované technologii zajišťující, že sklo je stále čisté.

Proč nemusíte neustále vynášet popel?

Teplota hoření v našich kachlových kamnech je v rozmezí 800-1000 °C. Ohniště je bezroštové, ale díky vysoké učinnosti kamen a minimální potřebě dřeva zůstává v kamnech pouze minimum polela a tak stačí z kamen vynést popel 1x až 2x za topnou sezónu.

Kachlová kamna Biofire - ukázka Kachlová kamna Biofire - ukázka Kachlová kamna Biofire - ukázka Kachlová kamna Biofire - ukázka

Prohlédnout fotogalerii kachlových kamen Biofire